Archive for the 'teknik' Category

19
Feb
11

Framtidsvisioner

Filmklipp med framtidsvisioner kan vara inspirerande och väcka eftertanke. Jag minns Microsofts vision av framtidens ökade produktivitet med bättre verktyg som de visade upp i detta 5-minutersklipp i april 2009. Sevärt.

Detta var alltså för nästan två år sedan och det är mycket touch, många olika enheter som användaren använder för att arbeta med samma information. Det är väl åt det hållet vi är på väg?

För en vecka sen släppte Corning, ett glasföretag, det här klippet med sin framtidsvision.

Ännu läckrare än Microsofts klipp (tycker jag) samtidigt som det finns många likheter. Här är det mindre fokus på olika enheter utan snarare att allt runt omkring oss kan bära information och kommunikationsverktyg. För den som vill läsa mer om detta, så kallas det ubiquitos computing. Ett begrepp som funnits med länge.

Idén att allt vävs samman och att individer kan nå information och kan kommunicera via flera medel handlar väl i grund och botten om att vi vill lätt kunna använda de digitala verktyg vi idag är mer och mer vana att omringas med. Det är inte plattformen vi arbetar på eller verktyget vi arbetar med som är det viktiga. Det är funktionen eller upplevelsen som vi är ute efter.

Idag är det självklart att man kan skicka och ta emot e-post både i telefonen och på datorn. Varför inte i TVn, på köksbordet eller badrumsspegeln?

Samtidigt så saknar jag flera saker i dessa framtidsvisioner. Kommer vi i framtiden verkligen åka bil som kvinnan i Cornings video? Miljötänk kommer förhoppningsvis vara än mer påtagligt i framtiden.

Och förra årets stora hit, Kinect från Microsoft, kommer lära oss mycket om interaktion med gester och rörelser de kommande åren. Allt kanske inte kommer vara touch?

Slutligen måste jag säga något om skolutveckling kopplat till detta. Min förhoppning är väl att även i skolans värld kommer vardagen bli mindre uppdelad och mer sammanvävd. Precis som våra tekniska visioner talar för att det är informationen, kommunikationen och upplevelsen som är det viktiga och inte verktyget eller plattformen så hoppas jag skolan kan se det på samma sätt. Att skolan inte sitter fast i gamla mönster där industrimodellen med årskurser, 40-minuterslektioner, en lärobok per kurs, en kurs per lärare och en kurs per lektion ska regera. Skolan är så oerhört uppdelad och långt ifrån visionen av att allt är sammanvävt så som Corning visar upp det. Kan vi skapa en sömlös skola?

Jag hoppas det.

22
Dec
10

När idéer fortplantas

Matt Ridley talar på TED

Tänk att man kan klämma in så mycket på 16 minuter och 39 sekunder?

None of those things happened

Störtskönt intro om hur vi som ras ständigt fruktar allt det elände som väntar runt hörnet. Men sen inte händer. Visst är vår värld långt ifrån perfekt med svält, fattigdom, krig och elände men allt vi fruktar händer inte. Samtidigt händer väldigt mycket som är fantastiskt. Och kraften som driver denna utveckling är vår sätt att skapa gemensamt.

Tools changed slower than skeleton in those days

Kumulativ teknik är intressant. Ett föremål är skapat av flera material och bygger på flera idéer. Våra vardagsföremål idag är inte tillverkade av en person och det anser Matt Ridley är nyckeln till vår framgång.

För om en person skulle göra allt ifrån att ta fram och förädla råmaterial till design, prototyp, produktion och distribution så skulle vi nog fortfarande ha stenar som verktyg.

Vi behöver ett utbyte av idéer likväl som produkter och tjänster för att kunna ha kommit till den nivå av välstånd vi har i vår värld.

Som lärare tänker jag direkt på social kognitivt lärande och kollaborativ intelligens. Och då menar jag inte bara med mina elever i åtanke utan även för lärarkåren. I vårt sociala internets tidsålder inbillar jag mig att vi kan bli än bättre lärare. Mer dialog, mer utbyte och mer samarbete. No man’s an island, eller?

the answer came from David Ricardo in 1817

Adam takes 4 hours to make a spear and 3 hours to make an axe ( 4 + 3 )

Oz takes 1 hour to make a spear and 2 hours to make an axe ( 1 + 2 )

He doesn’t need Adam

Oz borde göra allt, både spjut och yxor. Men det är inte det bästa alternativet. Visst att du är duktig på det du gör och det blir kanske inte bättre om någon annan gör det, men vår ras styrka är samarbete och utbyte.

Kanske inte helt uppenbart, men Adam och Oz kan båda göra en vinst. Om Oz gör två spjut och Adam gör två yxor, och sedan byter de så har de båda sparat en timmes arbete. Och det är utveckling, att spara tid. Jag gör inte allt jobb utan andra gör jobb för mig.

Och här går Matt Ridley in på en av sina huvudtankar. Stenyxan gjordes av personen för sig själv. Musen tillverkades av mängder av människor för mig. En annan bra video som kort illustrerar denna idé är infogat här nedan.

We’re all kings now

Specialisering och utbyte gör oss effektivare. Om man skär av någon från detta så kommer deras utveckling att inte bara stanna upp utan gå bakåt. Matt Ridley tar Tasmanien som exempel. För 10.000 år sedan när havsnivån steg och Tasmanien blev en ö så kunde inte civilisationen där upprätthålla alla specialiseringar för man var för få.

We all know little bits, but none of us the knows the whole.

What we’ve done in human society through exchange and spezialisation is we’ve created the ability to do things we don’t even understand.

19
Nov
10

Hur kan man göra riktig matte kul och mer tillgänglig?


Har nyligen tittat på Conrad Wolfram som gav talet Teaching kids real math with computers på TED i Oxford i somras. Jag tycker om tal som detta där man ifrågasätter, vänder och vrider på en metod samhället har och som ser ut på ett sätt bara för att den alltid gjort det. Tekniken springer iväg och metoderna halkar efter.

Matematik är ett av de (om inte det?) äldsta ämnen vi har. Conrad frågar ”Vad är matematik?” och ger fyra steg:

 1. Ställ rätt fråga
 2. Verkliga världen -> matematisk formulering
 3. Beräkning
 4. Matematisk formulering -> Verkliga världen (verifiering)

Jag håller med om stegen och vill du få dem mer utförligt förklarat så se videon.

Om matematiken nu har dessa fyra steg så undrar han varför vi lägger i princip all vår tid på att lära ut steg 3 till våra elever. Och jag undrar samma sak.

Today: 106 lifetimes learning hand-calculating

Elever spenderar enormt mycket tid i vårt utbildningssystem med att lära sig maskineriet inne i matematiken, själva beräknandet, som en dator är så väldigt mycket duktigare på. Vi gör det för hand med papper och penna för det var det som fanns när matematiken uppfanns. Och det faktum att vi fokuserar på beräkningsfärdigheten gör att vissa matematiska koncept hamnar långt ner på prioriteringslistan för de är svåra att beräkna. Koncepten är inte komplicerade, men beräkningarna är det. Så därför väntar vi.

Exempel. Min 10-åriga son tycker väldigt mycket om spelet League of Legends och det gör jag med. En mekanik som finns där (och i många andra spel) är critical damage och critical chance. Mekaniken bygger på procenträkning vilket inte ingår i svensk skola i fyran, men sonen förstår konceptet mycket väl ändå.

Själva beräkningarna kan han däremot inte klara av för hand, men konceptet går hem, och då kliar det i mina fingrar. Jag vill glutta på dörren in till en värld av matematik som han vill utforska men inte ”får” (eller kan) i skolan. Hade han fått det hade han med stor sannolikhet haft ett mycket större intresse för matematik. Ingenjörskonst hade blivit ett begrepp han redan vid sin unga ålder kunde börja förstå.

Vill vi att fler ska bli duktiga på matematik? Vill vi att fler ska bli intresserade av matematik? Stora pengar läggs på att väcka intresse för teknik och få tjejer att välja tekniska utbildningar. Jag tror att en enkel strategi är att göra matematiken mer tillgänglig tidig. Conrad har nog inte helt fel…

01
Nov
10

Tankar efter första dagen på Mötesplats Skola 2010

Det är vecka 44 och alla skolor töms på elever så personalen får tillfälle att sitta i skolbänken. Själv har jag spenderat dagen på Mötesplats Skola och lyssnat på intressanta föredrag.

Jag inser att skolan jag arbetar är på god väg. Jag själv är på god väg. Mina idéer om skolutveckling harmoniserar mycket väl med det som det pratats om. Det känns gott. Samtidigt så finns det gott om utrymme för förbättring och jag har många idéer. Ska bli intressant att höra kollegornas reflektioner efter imorgon som är sista dagen på mässan/föreläsningarna. Förändringsarbete måste ske tillsammans.

Vad jag tror? Vad jag vill? Om vi pratar skolutveckling så kan man sammanfatta det just nu i

 • pedagoger måste göra sina elever till medarbetare i skolan som arbetsplats
 • skolan måste vara en del av världen och världen en del av skolan
 • ny teknik måste vara en självklar del av skolan
 • målstyrt + formativt + ämnesintegrerat = sant

En video som sammanfattar vad jag vill ska hända med skolan är nog vilken som av talen från Sir Ken Robinson. Detta är en av favoriterna eftersom den inte bara har hans tal utan även ritade illustrationer.

När skolrevolutionen kommit så långt som Robinson talar om så blir nästa steg det som Seth Priebatsch talar om, att inte bara skapa ett socialt lager på världen utan även ett lager av spelmekaniker. Men det får bli ett blogginlägg för en annan dag.

07
Jun
10

Smart eller dum av Internet

Barn som läser bokNyligen läste jag en artikel (1) om hur länkar i artiklar kan både förmera läsarens upplevelse och förstöra. Författaren lyfter flera intressanta frågor och citerar även andra skribenter. Och det är ju självklart så att när du läser en text så uppfattar din hjärna en länk och även om det inte kräver mycket tankekraft så går det åt lite energi i hjärnan för att besluta att vi skall inte klicka på länken utan läsa vidare. Den energin är ju slöseri kan man argumentera och bevisligen så stör den din lärprocess.

Å andra sidan så förstärker länkar läsupplevelsen. Vad vore Wikipedia (2) utan länkar så man kan klicka sig vidare och läsa mer och mer och mer? Dessutom bygger flera innovativa analysverktyg på Internet just på länkar. Om många sidor länkar till en viss sida, så måste den sidan vara viktig. Därmed hamnar den högre i sökmotorers rankingsystem. Så länkar är ett nödväntigt ont. Eller?

Idag hittade jag sedan två andra artiklar som handlar lite om samma sak. Nämligen hur Internet förändrar hur vi tänker. Hur vi är. Om vi börjar med den första (3) så argumenterar författaren att Internet gör oss dummare. Författaren Nicholas Carr tar bland annat upp samma sak som förra artikeln pratade om (1). Utan länka till någon specifik studie säger Carr:

”People who read text studded with links, the studies show, comprehend less than those who read traditional linear text. People who watch busy multimedia presentations remember less than those who take in information in a more sedate and focused manner. People who are continually distracted by emails, alerts and other messages understand less than those who are able to concentrate. And people who juggle many tasks are less creative and less productive than those who do one thing at a time.”

Teckning av hjärnaCarr menar att eftersom vi ständigt blir distraherade och avbrutna på Internet så stör det processen som gör att kunskap verkligen sjunker in. (som lärare går mina tankar då iväg på ett sidospår, nämligen hur de flesta skolor bygger upp sin undervisning. Man delar upp elevens arbetsdag i flera korta pass. Är inte det fel då med?)

På Stanfords Universitet har man gjort en mindre studie på detta med folk som multi-taskar mycket jämfört med dem som inte gör det och studien fick mycket uppmärksamhet eftersom den visade på att de som multi-taskar inte får bättre resultat utan sämre. Även på att multi-taska. Så mycket pekar på att Internet gör oss dummare.

Ursäkta för ännu ett stycke citat men Carr avslutar artikeln med bra ord.

”We have to forge or strengthen the neural links needed to counter our instinctive distractedness, thereby gaining greater control over our attention and our mind.

It is this control, this mental discipline, that we are at risk of losing as we spend ever more time scanning and skimming online. If the slow progression of words across printed pages damped our craving to be inundated by mental stimulation, the Internet indulges it. It returns us to our native state of distractedness, while presenting us with far more distractions than our ancestors ever had to contend with.”

Nästa artikel är så klart motpolen. Man får inte glömma alla de argument för att Internet gör oss smartare (4). Författaren till den här artikeln, Clay Shirky, bygger sin argumentation kring det faktum att ny teknik ger nya mediekanaler. Nya medier förändrar hur vi kommunicerar och lever vår vardag. Förändringar är skrämmande. Därför talar många emot. Men förändring är positivt och Shirky är för.

Det känns lite som en gammal hederlig ”Internet ska vara fritt”-predikan men det är mer. Teknik förändrar och förbättrar. Ta emot förändringen med öppna armar.

”We are living through a similar explosion of publishing capability today, where digital media link over a billion people into the same network. This linking together in turn lets us tap our cognitive surplus, the trillion hours a year of free time the educated population of the planet has to spend doing things they care about. In the 20th century, the bulk of that time was spent watching television, but our cognitive surplus is so enormous that diverting even a tiny fraction of time from consumption to participation can create enormous positive effects.”

Shirky jämför dagens kunskapsrevolution med den som började med Gutenbergs tryckpress. Samma rädsla som fanns då finns nu. Det nya förändrar och förstör det gamla. Men detta nya vi ser idag är ju bra. Shirky tar upp exempel som Wikipedia, open source program, Ushahidi och PatientsLikeMe. Det finns mer och kommer finnas mer bra exempel samtidigt som det så klart finns dåliga. De dåliga har vi alltid haft för nya möjligheter innebär att folk gör sådant de tycker är intressant, kul eller kan tjäna pengar på. Även om det inte är det bästa för mänskligheten. Big surprise! Inte… Hundra år före de första vetenskapstidskrifterna hade vi erotiska tidskrifter. Tack vare tryckpressen.

Sen poängterar Shirky något intressant. Att läsa anser vi är något oerhört viktigt men det är inget vi är skapta för. Evolutionen har inte rustat oss bättre för böcker än vad den rustat oss för datoranvändande. Samhällen blir läskunniga genom att investera mängder av tid och pengar i att träna befolkningen till det. Nu är frågan hur vi skall forma oss och världen med de digitala verktygen.

”The case for digitally-driven stupidity assumes we’ll fail to integrate digital freedoms into society as well as we integrated literacy. This assumption in turn rests on three beliefs: that the recent past was a glorious and irreplaceable high-water mark of intellectual attainment; that the present is only characterized by the silly stuff and not by the noble experiments; and that this generation of young people will fail to invent cultural norms that do for the Internet’s abundance what the intellectuals of the 17th century did for print culture.”

Självklart finns det goda argument i båda artiklarna och jag rekommenderar dem. Kanske kan det vidga dina vyer… Kanske länken du klickade på för att komma hit inte var så dum?


1) ”The Case Against Links”

2) Wikipedia (sv)

3) Does the Internet Make You Dumber?

4) Does the Internet Make You Smarter?

5) UCLA study finds that searching the Internet increases brain function

01
Jun
10

Ny teknik förändrar kanske mer än vi tror

Mark Zuckerberg Att ny teknik förändrar saker i vår vardag är väl ingen nyhet. Facebook öppnade dörrarna 2004 och har idag mer än dubbelt så många användare som USA har befolkning. När Mark Zuckerberg och hans medarbetare förändrar Facebook så förändrar de världen. Skrämmande tanke?

Läs då denna intressanta artikel ”What if the Facebook (un)privacy revolution is a good thing?” av Fred Vogelstein.

”Indeed, Zuckerberg’s challenges to conventional thinking about online privacy have become so predictable, it’s starting to resemble Moore’s Law. That bet — that the number of transistors on a silicon chip would double every 18 months — has been the foundation of the computer industry for a generation. Will Facebook’s bet every 18 months that it can push the world to rethink privacy be the driver of the social web? I think so, at least for a while.”

Vad Fred belyser är kanske mer kontroversiellt i USA än här i Sverige där vi är vana vid ID och Gula Sidorna sen många år. I USA känns det nog mer som en revolution medan det här hemma kanske inte upplevts så.

Själv vet jag inte exakt hur jag ställer mig i frågan. Det kanske kan kännas lite olustigt att information om oss själva är så lätt att ta reda på, men samtidigt undrar jag vad motsatsen skulle vara. Ett Internet som är stängt och försiktigt med att dela information hade gett oss vad? Hela tanken med Web 2.0 är ju att väva samman än mer information/tjänster än mer. Det är ju bara bra iom att det gör användarupplevelsen än mer smidig och enkel.

Och nästa steg med att socialisera hela webben känns väl inte dum alls. Snarare självklar. Om jag googlar efter en solsemester så känns ju information i sökresultatet bättre om mina vänner tycker den är bra. Jag lyssnar ju gärna på de jag känner. Facebook och Like-knappen kommer tvinga företag att vara mer transparenta och tydliga. Annars kommer vi få se fler sidor som ”Sanningen om Nordea”.

Titta på Vings sida på Facebook. De arbetade hur bra och hårt som helst under askmolnet och varje gång de skrev ngt så var det tusentals som tryckte Like. Ta gärna en titt på deras sida och en funderare. Vad gör ett sånt arbete för ett företag och dess kunder? Detta tycker jag är ett av många exempel på motsatsen till ”Sanningen om Nordea”. Vad kunder tycker om företag blir än mer viktigt och i tider där vi blir mer kräsna kring miljötänk, rättvisemärkning och mycket annat så tror jag att ett öppet Internet är bättre än ett stängt.

17
Maj
10

Mer om sociala medier

Jag är inne i en period där jag läser och tänker mycket på detta ämne så jag kände att det var dags att posta lite fler länkar med mer om sociala medier.

Först lite lättsmält underhållande men tankeväckande material ifrån YouTube. Finns mängder av video på ämnet men dessa två kan man börja med.

Vad är sociala medier?

Utvecklingen av sociala medier

Hur stora sociala medier är

För den som är intresserad av marknadsföring så finns här lite statistik på hur bra olika strategier fungerar. Inte oväntat så är köpta annonser bland de sämsta alternativen på Facebook. Bäst på Facebook är skräddarsydda applikationer kring varumärket.

En sista väldigt bra video. Lär mer på Chicago Web 2.0 and Social Media Marketing Group.

Social Media Revolution 2

Vad ska du och ditt företag göra för att hänga med? För att synas?
Kategorier

Arkiv

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 1 annan följare

marten@twitter

 • RT @sevannah_storm: "I've learned that you can tell a lot about a person by the way (s)he handles these three things: a rainy day, lost lug… 1 week ago
 • RT @ColinLevy: He's at it again, people. Alberto Mielgo – preeminent designer on SPIDER-VERSE and director of that groundbreaking Netflix a… 1 week ago
 • RT @SimoneGiertz: In New Zealand. My luggage was delayed with my brain medicine in it. I went to the closest hospital, got to see a doctor… 1 week ago
 • RT @ASmallFiction: "I do." "I know." The priest cleared his throat, disapproving. "Mr. Solo. You need to say the words so we can end the… 1 week ago
 • @amuro_ten where is that pilot from? 1 month ago